รู้จักกับ ยู แอนด์ โอ

 

 "Building Your Vision in Concrete"

  บริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดย ดร.พนม สีหาบุตร และบริษัทผู้ร่วมทุนจากประเทศเนเธอแลนด์ จากจุดเริ่มต้น บริษัท ยูแอนด์โอมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามแนวคิดนวัตกรรมเพื่อให้บริการจากขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบเป็นต้นไปด้วยก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดและการให้การติดตามและการบำรุงรักษาบริการที่ดีเลิศ ควบคู่พนักงานที่ได้รับการอบรม พร้อมทั้งมีประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ลูกค้าและบริษัทประสบความสำเร็จร่วมกัน

    ปัจจุบัน บริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่น่าเชื่อถือในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่บริษัทมีประสบการณ์การเติบโตอย่างมากได้เริ่มจัดการโครงการใหญ่และสำคัญในภาคโครงสร้างพื้นฐานของไทย    

    ภาคเอกชนตลอดจนราชการยอมรับถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา ซึ่งความน่าเชื่อถือเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้ได้รับความไว้วางใจในการทำสัญญาต่อไปรวมทั้งการมีส่วนร่วมในโครงการสร้างถนนสายหลัก สะพาน โรงงานและโครงการรถไฟฟ้าจากทั้งทางราชการและเอกชนตลอดมา

   บริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินการของการบริการในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการหล่อคอนกรีต(Casting), การขึ้นรูป(molding)และวิธีการขนส่ง โดยบริษัทได้มีโอกาสทำงานในโครงการขององค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงจากทางบริษัท  เช่น กรมทางหลวง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงาน    

   ภายในระยะเวลาสั้นๆ บริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด ได้กลายเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมีความสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีความยืดหยุ่นและคอนกรีตที่สร้างตามความต้องการสำหรับโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัทพันธมิตร เช่นชิโน-ไทย , ยูนิค ,โอบายาชิ และบิลฟิงเกอร์เบอร์เกอร์ และบริษัทพันธิมิตรอื่นๆ ในการก่อสร้างโครงการต่างๆที่สำคัญในประเทศ      

    วันนี้เราภูมิใจที่สามารถมองเห็นความสำเร็จในการที่เรามีส่วนทำให้ประเทศนี้มีมากกว่า 300 โครงการ เราอยากจะขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรของเราสำหรับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องที่เราได้รับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสามารถทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทยให้สวยงามยิ่งขึ้น