เกี่ยวกับ ยู แอนด์ โอ

พันธกิจ

- เป็นผู้นำในการผลิต Precast Concrete ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปแบบการก่อสร้างและงานโยธา

- เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพสูง โดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัย

- เป็นผู้นำในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและการออกแบบจากลูกค้าจนถึงการดำเนินการและการทดสอบเพื่อให้ได้สินค้าตามต้องการ

- เป็นผู้มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

- มีการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่า

 

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่เห็นผลกำไรให้กับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ,ทักษะของพนักงาน, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดีเพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคอนกรีต 

 

คำขวัญ 

"Building Your Visions in Concrete"