บริการของเรา

   

   ปัจจัยในความสำเร็จของการก่อสร้าง ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหลายฝ่าย เช่น สถาปนิก , วิศวกร และ ผู้ผลิตหรือสร้างวัสดุที่ใช้ในโครงการ ซึ่งทางบริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด มีความสามารถในการให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ และครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Precast Concrete ตั้งแต่ขั้นตอนของการ ออกแบบ การผลิต การทดสอบ , และการติดตั้งชิ้นงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง

 

งานฐานราก    งานหล่อ/ขึ้นรูปคอนกรีต   บริการติดตั้งชิ้นงาน    บริการขนส่ง

                                      

 Mobile Factory

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายภูมิภาคของประเทศ เรามีความชำนาญในการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่า "Mobile Factory" ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กเพื่อใช้สร้างคอนกรีตตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน