ร่วมงานกับเรา

   การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยสำคัญในองค์กรของเรา ซึ่งประวัติของโครงการที่ประสบความสำเร็จของเราสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นทีมที่มุ่งเน้นและมีระเบียบวินัยสูง  หากคุณเป็นผู้ที่มีความสามารถและชอบการทำงานเป็นทีม พร้อมเปิดกว้างสำหรับความท้าทายใหม่กับบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในภาคการก่อสร้าง  ส่งประวัติส่วนตัวของคุณและสมัครมาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา 

 

[Update 18 มกราคม 2561 ]
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
1.  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ            1   อัตรา
 
งานที่รับผิดชอบ
 
1) ดูแล ดำเนินการงานสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบ
2) เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อ
3) ตรวจสอบราคาสินค้า / เปรียบเทียบราคาสินค้า
4) ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ
5) จัดทำรายงานต่างๆในฝ่ายจัดซื้อ
6) ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายผลิต/วางแผนผลิต/คลังวัสดุ เพื่อการสั่งซื้อ หรือเตรียมสต็อค
 
คุณสมบัติ
 
1) อายุไม่เกิน  35 ปี
2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3) มีประสบการณ์งานจัดซื้อในธุรกิจก่อสร้าง อย่างน้อย 4 ปี
4) มีทักษะในการวางแผน การเจรจาต่อรองและการติดตามงาน
5) ทำงานเชิงรุก และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6) มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ ISO 9001 : 2015
 
2.  เจ้าหน้าที่บัญชี              1   อัตรา
 
งานที่รับผิดชอบ
 
1) ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้และต้นทุนการผลิต
2) ดูแลงานบัญชีสต็อคสินค้าและวัสดุ
3) ดูแลงานบัญชีธนาคาร รับ-จ่าย
4) ปิดบัญชีรายเดือน-รายปี
5) รายงานข้อมูลฝ่ายบริหาร
 
คุณสมบัติ
 
1) อายุไม่เกิน  30 ปี
2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
3) มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ ต้นทุนและสต็อคในธุรกิจก่อสร้าง/โรงงาน 2-3 ปี
4) สามารถใช้งานโปรแกรม Express เป็นอย่างดี
 
 
ติดต่อสมัครงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณรังษี  086-904-2668

email: rangsi.l@uando-corp.com

Tel. 02-642-6248,  02-642-6256

Fax: 02-642-6257