ดูงานประเทศเยอรมันนี

    กลุ่มพนักงานของบริษัท ยู แอนด์ โอ จำกัด นำโดย ดร.พนม สีหาบุตร นำพนักงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันนี ในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมเมืองต่างๆ เช่น Frankfurt, Heidelberg, Ulm, Munich และ Stuttgart เป็นต้น โดยจุดประสงค์ในการดูงานครั้งนี้ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่จากบริษัทพันธมิตรในประเทศเยอรมันนี นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีโอกาสสร้างพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานยังมีโอกาสในการเยี่ยมชม สถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศเยอรมันนี เช่น ปราสาท และร้านขายยาโบราณ ซึ่งมีชื่อเสียงใน Heidelberg , พิพิธภัณฑ์รถ Porsche ใน Stuttgart รวมถึง พระราชวัง Nymphenburg ใน Munich และปราสาท Neuschwanstein เป็นต้น