ตรวจสอบระบบการผลิต

       

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ทางบริษัท ยูแอนด์โอ ในส่วนของโรงงานผลิตได้ทำการต้อนรับผู้ชำนาญการด้านการผลิตคอนกรีตจากต่างประเทศ พร้อมทั้งคณะทำงานจากบริษัท อนันดา ดีเวอลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อที่จะประเมินถึง ประสิทธิภาพและกำลังการผลิตในปัจจุบันของทางบริษัท ยูแอนด์โอ จำกัด รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบการผลิต ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชม ทางบริษัท ยูแอนด์โอ ได้ทำการนำเสนอประวัติบริษัท และผลงานที่ผ่านมาล่าสุด รวมถึงนำเสนอขั้นตอนการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งตลอดขั้นตอนการตรวจสอบจากทางลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและการพัฒนาการผลิต ทำให้ทางบริษัทมีความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต